Helle]
Jeg har nu læst bogen om "Observationsarbejde i Skolen". Det er en rigtig god bog, som vi kan bruge flere afsnit af, både for at ruste os som observatører men derer også gode ekssempler på hvordan skemaer kan strikkes sammen. Så vidt jeg kan se, kan vi ikke bruge skemaer direkte fra bogen, men bør lave vores egne. De kapitler vi kan bruge er kap. 1 - 5. Hvor det vigtigste nok er kap., fordi der her gennemgås, hvordan man observerer en gruppe elever og hvordan man observerer læreren, med gode idéer til hvad man bør overveje.


Renes undersøgelse (And uden z)

Kvalitativ undersøgelse


Hvad vil vi undersøge?
Smartboards i undervisningen.
Hvilken betydning har smartboards i skolen for interaktionen mellem lærer og elever i et komparativt perspektiv med den gamle tavle?
(tematisering, problemformulering af undersøgelse)
Hvorfor vil vi undersøge dette?
da vi har valgt på skolerne i Slagelse kommune at gøre investeringer i SB's, vil vi gerne undersøge:
  • hvordan anvender man SB's i skolerne lige nu
  • hvordan optimerer man undervisningen bedst muligt?
(baggrunde – i relation til vores opgave)
Hvordan gør vi det?
Kvalitativ metode - observationsarbejde. fordi vi vil ud i "virkeligheden" og se, hvordan SB'en anvendes i undervisningen. Det giver os et indblik i hvordan vi fremtidigt kan vejlede vore kollegaer, samt selv blive inspireret til at ændre, udbygge og optimere egen undervisning. Årsagen til valget af observationsmetoden er, at vi i vor problemformulering ønsker at finde ud af, netop hvordan SB anvendes i undervisningen. Dette kan vi kun gøre ved at observere andre, samt tage udgangspunkt i, hvordan vi selv arbejder med boardet.
(hvilke metoder egner sig til besvarelsen? Og hvorfor?)
kvalitativ eller kvantitativ metode (både og?)
Hvem skal deltage og hvorfor?
Fysiklærere på Eggeslevmagleskole. Fordi der er et SB i fysiklokalet. Det er der hvor SB har været ophængt længst, og hvor vi på kort tid kan observere flere læreres undervisning.
Kriterier, variabler
Hvem er vi?
It-vejledere + brugere af SB i vores undervisning.
Når vi er ude og observere undervisning, tager vi afsæt i vores egen brug af SB i dagligdagen, og det er med de briller vi observerer, reflekterer og vurderer, det vi ser.
(livshistorie, professionsfortælling, menneske/samfunds/skole/syn)