1. Vi vil undersøge, den betydning smartboardet har fået for undervisningen i skolen. Vi vil undersøge interaktionen mellem lærer - elever og tavle i forhold til kendte kommunikationsteorier.
2. Vi vil undersøgelse, den betydning smartboard har for interaktionen mellem elever- lærer og tavle, undersøge et afprøvet undervisnngsforløb, samt vurdere det medfølgende software i forhold til underviserens it-konpetencer
Er det en videreudvikling af kendte kommunikationsformer eller tilfører smartboardet noget nyt og paradigmatisk til læringssituationen?


Problemformulering:

Hvilken betydning har smartboards i skolen for interaktionen mellem lærer og elever i et komparativt perspektiv med den gamle tavle?

Stikord
- observationer af undervisningssituationer
- softwareanalyse
- undervisningsforløb
- vidensteori
- kommunikationsteori