Disposition
SMARTBoard og vejledning
Anders, Helle og Tom
Forslag til problemformulering

- Hvorledes kan vi vejlede vores kolleger i anvendelsen af SMARTBoard / Notebook således, at det internaliseres i deres undervisning og i skolens kultur? (Vi skal have indflettet et eller andet mere om forskelle mellem kønnene i forhold til vejledningsperspektivet).

Resultat af brainstorm og mindmap:
 • Internalisering af SB i undervisningen som en naturlig del af skolens kultur /4. ordens viden (ref. Birgitte og Lars Qvortrups forståelse i Undervisningens mirakel).
 • Vejledning og de forskellige lærertyper
 • Barrierer for vejledningen
 • Vejledningskulturen
 • Skolens kultur
 • Ledelsens rolle
 • Samfundet vs. Skolen i dag og dens fremtidige udvikling

 • Forløbsbeskrivelse
 • Konkret vejledningsforløb i relation til ovenstående
 • Analyse, refleksion og evaluering af forløbet.

 • Gerne både kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Lægges i Fronter og sendes per mail i denne uge.
Forslag til problemformulering Hvorledes kan vi vejlede vores kolleger i anvendelsen af SMARTBoard / Notebook således, at det internaliseres i deres undervisning og i skolens kultur- og læringsmiljø? (Vi skal have indflettet et eller andet mere om forskelle mellem kønnene i forhold til vejledningsperspektivet -dette vil så afhænge af hvor stærkt I ønsker at fokusere på det sidste). Resultat af brainstorm og mindmap: Her er de vinkler, som vi kan se værende relevante i forhold til vejledning med SMARTBoard som eksempel, men vi tror måske ikke at de alle er relevante for vores opgave: Internalisering af SB i undervisningen som en naturlig del af skolens kultur /4. ordens viden (ref. Birgitte og Lars Qvortrups forståelse i Undervisningens mirakel). OK - hvordan ser det ud i jeres optik - hvilke fagdidaktiske overvejelser kan det ramme - hvad er jeres argumentation for skitseringen Kønsforskelle i vejledningsperspektivet og den generelle tilgang til IT. vigtigt at etablere empiri eller at henvise til andres empiri. Synliggør jeres overvejelser yderligere. Vejledning og de forskellige lærertyper bør være knyttet både til empiri (en undersøgelse lokalt) og til udfoldelse af teoretiske opfattelser Barrierer for vejledningen makroperspektivet kan her være nødvendigt at nedtone eller helt fravælge. Vær konkret og sæt viden i spil. Vejledningskulturen OK - beskriv nærmere Skolens kultur sammenlign med modulets læringsmål: dvs hellere formuleret: skolens kultur- og læringsmiljø Ledelsens rolle i samspil med foregående punkt: måske noget i retning af: dialog og synliggørelse af aftalt uddelegeret mandat Samfundet vs. Skolen i dag og dens fremtidige udvikling. dettte er måske især oplagt til en afsluttende perspektivering (pas på det ikke stjæler billedet fra hovedsigtet) Problemformulering for vejledning Kære Helle, Anders og Tom. Jeres første åbning er relevant og der er fint samspil til jeres tidligere arbejde (som jeg samtidig kan rose jer for!). Problemformulering kan vi betragte som meget foreløbig idet jeg godkender retningen. Vigtigt at få taget stilling til omfanget af undersøgelse(-r). Skal der være empiri på lærertyper generelt, på det kønsspecifikke og på løbende ibrugtagen af SB (kvalitativt)? En dobbelthed af både kvalitativ og kvantitativ undersøgelse i samme modulbesvarelse vil klart være en styrke. Jeres brainstorm er konstruktiv. Følg samtlige spor i nuværende fase (under henvisning til mine noter nedenfor). Måske kunne I formulere 10 linjer for hver pind, så jeg endnu stærkere kan se jeres foreløbige forestilling på de enkelte retning. Potentialet i jeres første oplæg ser jeg især i mødet mellem dialogbaseret vejledning knyttet til SB og den intenderede kollega: Hvordan kan det muligvis komme til at se ud, når "manualen" skal håndtere så mange og så personlige og så faglige hensyn og hvor den vejledte føler sig vejledt og inspireret til at forstærke anvendelsen af SB? I kan konstruere et guldæg, tror jeg. Ses mandag! Bedste hilsner Bjarne