Bøger
  • Jan Brauer ”Læringspotentialet i den interaktive tavle”, 2. udgave 2008 (denne bog har jeg bestilt hos bibliotek.dk) (Tom)
  • Bent B. Andresen ”Håndbog i pædagogisk it-vejledning”, Kroghs Forlag, 2005
Websteder
http://www.intra.rugkobbelskolen.dk/enisdk/smartboard.htm (alle)

· http://pub.uvm.dk/2002/virtuelgym1/6.html (teori om inddragelse af it generelt i skolerne)
· http://pub.uvm.dk/2002/uddannelse/24.html (noget om læreprocesser ved elevers brug af interaktive medier generelt)
· http://www.learningnet.dk/Artikler (Christian Dalsgård, AU (denne tekst præsenteres en række pædago-giske vurderingskriterier, som er udviklet til vurdering af virtuelle læringsomgivelser).
· http://www.uni-c.dk/generelt/pressemeddelelser/021006_interaktive_uvmidler.html
http://us.uvm.dk/folkeskolen/initiativer/fokusomraader/documents/ITIF-oversigt.pdf
http://design.emu.dk/artikler/0550-smartboard.htmlhttp://www.sproglaererforeningen.dk/fagudvalg/engelsk/images/Hornstrup.ppt?PHPSESSID=8889286669e314c7c84bd8364db228e0#256,1,Læringspotentialet
Præsentation om IWB lavet af Jan Brauer
http://pub.uvm.dk/2002/uddannelse/5.html En artikel fra UVM om collaborative learning
http://www.emu.dk/gym/fag/sa/arkiv/SkrSamf/CSCL/CSCL.doc En fortolkning af hvad CSSL betyder og de teorier som ligger til grund derfor.
Publikation om CSSL af bl.a. Birgitte Tufte: http://pub.uvm.dk/2002/uddannelse/index.html
Lidt om Mediernes Parallelle Skole: http://pub.uvm.dk/2000/skolebib/6.htm[Tom] Her er noget af det engelske litt.

Interactive whiteboards in the classroom

http://www.futurelab.org.uk/events/listing/whiteboards/report (http://www.futurelab.org.uk/resources/documents/other/whiteboards_report.pdf)

Interactive whiteboards in primary schools pilot study Bemærk mange links til nye kilder

http://partners.becta.org.uk/index.php?section=rh&catcode=_re_rp_02_a&rid=13663 (Helle)
(http://partners.becta.org.uk/upload-dir/downloads/page_documents/research/univ_newcastle_evaluation_whiteboards.doc) (Helle)
Kort resumé af rapportens konklusioner:

.