INDHOLD:
Indledning -
hvad satte os i gang med denne opgave?, Hvad undrede os? historien bag os og vores skoler, begrebsafklaringer, hvordan vi har valgt at skrive opgaven i gruppen, hvad der førte os frem til netop denne problemformulering, problemformulering. Hvordan vi har arbejdet sammen - gruppe - diskuteret teksten og derefter udnævnt en chef for kapitelet.. (forholdt til studieordnings formulering har vi organiseret således..
Metode og afgrænsning
Begrebsafklaring(CSCL)

Notebook
Smartboard
Kommunikation
Vidensteori - læringspotentiale - erfaringer fra udlandet
Undersøgelse - observationer
Konklusion
Afrunding